תם

ארגז הכלים שלי מעגלי הקשבה

השורשים של טכניקת מעגל הקשבה  (The Council), נטועים במסורות עתיקות של תרבויות שבטיות בהן התכנסו אנשי השבט מסביב למדורה, העבירו ביניהם את מטה הדיבור וסיפרו את שעל ליבם.

הסיפור הוא לב המעגל והקשבה ללא הפרעה או שיפוט היא העיקרון המנחה

במרכז המעגל נמצא 'חפץ דיבור' העובר בין המשתתפים. משתתף האוחז ב'חפץ הדיבור' מספר את סיפורו האישי הנוגע בנושא הנבחר עליו הוחלט לשוחח. המספר מביא למעגל אך ורק את הסיפור שלו ואינו עונה או מתדיין בצורה כל שהיא עם דובר אחר.

החוויה בה מעגל שלם של משתתפים יושב ומקשיב מבלי לתת עצות, מבלי להתלוצץ, מבלי להיות ציני ומבלי להיכנס לדברי המספר, היא חוויה משחררת ורבת עוצמה. במעגל נוצר מרחב המאפשר לנו לתרגל ולפתח הקשבה עמוקה לסובבים אותנו ולעולמנו הפנימי. הוא  מעודד כנות, הקשבה בלתי שיפוטית, אמון, ספונטניות וכבוד הדדי. המרחב המתקיים במעגל חושף את צרכי היחיד ואת אלו של הקבוצה ומהווה כר פורה לפתרון חיכוכים ועימותים.

הגישה הייחודית של דיבור אישי והקשבה מהלב, מייצרת סובלנות, גמישות מחשבתית, חקירה עצמית של ערכים וצרכים ומאפשרת יצירת אמפתיה ושיתופי פעולה בין אנשי המעגל.

המעגל מבוסס על ארבעה עקרונות התנהגות, הנקראים 'כוונות'

דיבור מהלב - דיבור כנה ואותנטי תוך הבאת הסיפור האישי לפי הנושא או הצורך שעולה בנו כעת. התרגול הוא להקשיב לצורך עכשווי העולה מתוך הנעשה במעגל ללא הכנה מוקדמת ומתוך כנות וקבלת עצמינו.

הקשבה מהלב - הקשבה מתוך פתיחות, שימת לב וקבלה מלאה. המטרה היא להקשיב ללא שיפוטיות או הסחה של דעתנו לסיפורים שצצים בנו תוך כדי ההקשבה. התרגול הוא להחזיר את שימת ליבנו לדובר ולסיפורו המוצג כעת.

דיבור ספונטנידיבור המאפשר לכל סיפור הצץ בתוכנו כעת, להיות מסופר. התרגול הוא לשחרר את האחיזה בסיפורים הרגילים ולהתמקד בהקשבה למה שעולה בנו בתגובה למתרחש במעגל. התרגול הוא לוותר על הכנת סיפור מראש תוך פינוי מקום להקשבה ולדיבור אותנטי מתוך הכאן והעכשיו.

דיבור בהתאמה למעגל דיבור אשר יביא את הסיפור שלנו במלואו ללא פרטים מיותרים המטשטשים את מהותו. התרגול הוא בדיבור תמציתי, הלוקח בחשבון את הזמן, המרחב ואת שאר המשתתפים במעגל.

מפתח הטכניקה ד"ר ג'ק צימרמן הינו חלוץ בתחום החינוכי ופועל מזה שלושים וחמש שנה בכדי לגשר על הפערים בין העולם המודרני ובין עולם החכמה המסורתית, במטרה ליצור הזדמנויות חדשות לתקשורת אותנטית המבוססת על חמלה. מעגל ההקשבה הובא לארץ על ידי רונית רינת שהקימה את עמותת מעגלי הקשבה ב-2002.

  • images/stories/enhanced_image_slider_3/people talk 1.jpg
  • images/stories/enhanced_image_slider_3/people talk 2.jpg
  • images/stories/enhanced_image_slider_3/people talk 3.jpg
  • images/stories/enhanced_image_slider_3/people talk 4.jpg
  • images/stories/enhanced_image_slider_3/people talk 5.jpg
  • images/stories/enhanced_image_slider_3/people talk 6.jpg
  • images/stories/enhanced_image_slider_3/people talk 7.jpg
  • images/stories/enhanced_image_slider_3/people talk 8.jpg
  • images/stories/enhanced_image_slider_3/people talk 9.jpg