תם

תרגילי מוח פלוס תפיסת העולם שלי

אני מאמין שאיכות חיים אישית נגזרת מחופש ביטוי, התפתחות, בריאות ורווחה. באופן טבעי, כל אדם שואף למימוש עצמי, להנאה ולהתרגשות המלווה את התפתחותו ותוצאותיה.

לפעמים, אנו נקלעים למצבים מאתגרים הגורמים לנו לאבד את הדרך, את החיבור שלנו לעצמנו ואת התנועה שלנו קדימה. מצבים אלו, מערערים את הביטחון העצמי שלנו ומשבשים את איכות חיינו.

האימון האישי בהנחייתי, המשלב תובנות חדשניות אודות הזיקה בין מוח, גוף, רגש וסביבה, מאפשר פריצת דרך והיחלצות ממצבי 'תקיעות' אלו באופן מהיר ואלגנטי.

מהתנסותי האישית ומתוך עבודתי עם מגוון רחב של אנשים, מצאתי כי באמצעות ידע המתקבל  ע"י תשאול, ניתן בתהליך האמון האישי להתגבר על חסמים הבולמים מימוש יכולות קיימות באופן יעיל ומהיר. חסמים אלו קשורים בדרך כלל לנגישות נמוכה למיומנויות דוגמת: ריכוז, מיקוד, ארגון  ותקשורת.

אימון להשגת מטרה ספציפית בזמן נתון, משפיע גם על התמודדות עם אתגרים נוספים העומדים על הפרק, המושתתים על שימוש באותן המיומנויות. הצלחה בהתמודדות עם אתגר חדש, תמיד מחברת אותנו לעצמנו ולעוצמתנו ומאפשרת לנו לנוע קדימה תוך שהיא תורמת באופן משמעותי לשיפור איכות חיינו.

כאשר הפרט פועל במסגרת קבוצתית, לעיתים הוא 'הולך לאיבוד' כך שאינו בא לידי ביטוי באופן מלא. במצבים אלו הנזק הוא כפול - תוצרי עבודת הצוות אינם מיטביים ורמת שביעות הרצון ותחושת השייכות של היחיד נמוכה.

האימון הקבוצתי בהנחיתי יוצר אקלים בטוח המעודד כנות, הקשבה בלתי שיפוטית, אמון, ספונטניות, כבוד לזולת ולעצמי. אחת המטרות המרכזיות בעבודתי היא לתת מקום לסיפור האישי של כל משתתף ואת הידיעה הפנימית שכל אדם חשוב.

עבודה זו מחוללת פתיחות, מעצימה את היכולת האישית של כל חבר לתרום ולהרגיש שייך ומגבשת את הצוות.  כך, היחיד אינו 'הולך לאיבוד' ובא לידי ביטויי באופן מלא. שביעות הרצון ותחושת השייכות של היחיד עולה ונמנעת פגיעה כפולה בתוצרים הנובעים מעבודת הקבוצה.   

  • images/stories/enhanced_image_slider_3/people talk 1.jpg
  • images/stories/enhanced_image_slider_3/people talk 2.jpg
  • images/stories/enhanced_image_slider_3/people talk 3.jpg
  • images/stories/enhanced_image_slider_3/people talk 4.jpg
  • images/stories/enhanced_image_slider_3/people talk 5.jpg
  • images/stories/enhanced_image_slider_3/people talk 6.jpg
  • images/stories/enhanced_image_slider_3/people talk 7.jpg
  • images/stories/enhanced_image_slider_3/people talk 8.jpg
  • images/stories/enhanced_image_slider_3/people talk 9.jpg