תם

קורסים

הדרך היעילה ביותר לרכישת מיומנות ובטחון בהפעלת טכניקת תרגילי מוח היא זו המשלבת לימוד תיאורטי עם תרגול מעשי והקורסים המוצעים בנויים ומתנהלים בהתאמה לתפיסה זו.

מטרת הקורסים היא להכשיר את המשתתפים לעשות שימוש בארגז הכלים של טכניקת תרגילי מוח באופן עצמאי, מתוך ביטחון מלא ובצורה שתניב עבורם תוצאות מוחשיות.

במפגשים מושם דגש על הצד המעשי והיישומי. במהלך כל קורס מיישמים המשתתפים את הידע והכלים שרכשו בהקשר למצבים ספציפיים בחייהם וזוכים להנות משיפור ניכר בביצועיהם האישיים.

בכל מפגש מתקיימים 'ניתוחי אירוע' לצורך לימוד וקבלת משוב וזאת בהקשר למצבים מן החיים המועלים על ידי המשתתפים.

דפי הדרכה וחוברות לעבודה עצמית מלוות את הפעילות בכל הקורסים.
במקרים בהם הקורס מוכר ע"י הארגון הבינלאומי לתרגילי מוח כקורס המאפשר המשך לימודים לקבלת הסמכה להדרכת קבוצות, יצוין הדבר באופן מפורש בהמשך.

  • images/stories/enhanced_image_slider_3/people talk 1.jpg
  • images/stories/enhanced_image_slider_3/people talk 2.jpg
  • images/stories/enhanced_image_slider_3/people talk 3.jpg
  • images/stories/enhanced_image_slider_3/people talk 4.jpg
  • images/stories/enhanced_image_slider_3/people talk 5.jpg
  • images/stories/enhanced_image_slider_3/people talk 6.jpg
  • images/stories/enhanced_image_slider_3/people talk 7.jpg
  • images/stories/enhanced_image_slider_3/people talk 8.jpg
  • images/stories/enhanced_image_slider_3/people talk 9.jpg