תם

ארגז הכלים שלי תרגילי מוח תרגילי מוח מאפיינים יחודיים
תהליך מובנה, פשוט ליישום, ידידותי ונגיש לכל אחד, בכל מקום וזמן

מתאים לכל אדם המעוניין לשפר תפקודים ואינו מותנה באבחונים מוקדמים. זהו תהליך חוויתי והפנמת תוצאותיו עמוקה ומחזיקה לאורך זמן. כל אדם שלמד את הטכניקה יוכל  ליישמה על עצמו, משפחתו וחבריו.

תהליך אישי המבוצע אל מול מטרה תפקודית, מוגדרת ומדידה, הנבחרת ע"י המשתמש

רצונו החופשי של המשתמש מכתיב את המטרה המנוסחת תמיד באופן ברור, ממוקד, חיובי, מלהיב וניתן למדידה ולהערכה.

תהליך קצר משמעותית בהשוואה לטכניקות אחרות

עלות תועלת (ROI) גבוהה המניבה תוך זמן קצר ובעלות נמוכה יחסית, שיפור תפקודי מהותי. משך התהליך הינו קצר משמעותית בהשוואה לתהליכים המופעלים במסגרת טכניקות אחרות לשיפור תפקודים.

חווית השיפור בתפקוד מושגת כבר תוך כדי ביצוע האיזון

שיפור בפועל בא לידי ביטוי בזמן אמת, מיד עם סיומו. בנוסף מאפשר התהליך להרחיב את ההצלחה לאתגרים משיקים נוספים העומדים על הפרק.

  • images/stories/enhanced_image_slider_3/people talk 1.jpg
  • images/stories/enhanced_image_slider_3/people talk 2.jpg
  • images/stories/enhanced_image_slider_3/people talk 3.jpg
  • images/stories/enhanced_image_slider_3/people talk 4.jpg
  • images/stories/enhanced_image_slider_3/people talk 5.jpg
  • images/stories/enhanced_image_slider_3/people talk 6.jpg
  • images/stories/enhanced_image_slider_3/people talk 7.jpg
  • images/stories/enhanced_image_slider_3/people talk 8.jpg
  • images/stories/enhanced_image_slider_3/people talk 9.jpg