תם

קורסים קורסים לארגונים


תרגילי מוח לאנשי מכירות

בקורס זה, שיפור הביצועים של אנשי המכירות מושג באמצעות זיהוי מדויק של אתגרים אישיים בתהליכי המכירה וחיזוק נגישות לידע ולמיומנויות קיימות הנחוצות להתמודדות עם אתגרים אלו.

במהלך הקורס המשתתפים לומדים ומיישמים את טכניקת תרגילי מוח בשני תחומים המאתגרים אותם באופן אישי ואשר בהם ברצונם להשיג שיפור בביצועים.

דרך לימוד זו מניבה יחס עלות תועלת מירבי - השגת שיפור ביצועים אישיים בקורס קבוצתי!

כל משתתף רוכש ארגז כלים רב עוצמה באמצעותו יוכל להמשיך ולשפר את ביצועיו באופן עצמאי בעתיד. 

הקורס מתמקד בתחומים הבאים

 • הגדרת יעדים ותכנון תהליך המכירה
 • הכנה לפגישה עם לקוח
 • יצירת קשר עם לקוח פוטנציאלי
 • הצגת נושא בפני קהל
 • הצגת מוצר בפני הלקוח
 • המשך טיפול וסגירת העסקה (follow up)
 • ניהול משא ומתן
 • יצירת תקשורת בינאישית
 • התנהלות מתוך גמישות

ממצאים מקורס אנשי מכירות  
5311salesresults

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ניתן להתאים את התחומים בהם יתמקד הקורס לצרכי המזמין.

פרטי הקורס

 • אורך הקורס: 12 שעות ב-3 מפגשים בני 4 שעות כל אחד ובמרווח של כשבוע בין מפגש למפגש. רענון ושימור המיומנות בהפעלת הטכניקה מושגים במספר מפגשי רענון תקופתיים.
 • מספר משתתפים: בין 10 ל-16 איש.

תרגילי מוח לצוותי עבודה וניהול

בקורס זה, שיפור הביצועים של צוותי עבודה ו/או צוותי ניהול מושג באמצעות זיהוי מדויק של אתגרים אישיים בתהליכי העבודה וחיזוק נגישות לידע ולמיומנויות קיימות הנחוצות להתמודדות עם אתגרים אלו.

הקורס מיועד לצוותים עבודה אורגניים או צוותי ניהול כדוגמת ראשי צוותים, מנהלי מחלקות, מנהלים בכירים, מובילים טכנולוגיים וכדומה.

במהלך הקורס המשתתפים לומדים ומיישמים את טכניקת תרגילי מוח בשני תחומים המאתגרים אותם באופן אישי ואשר בהם ברצונם להשיג שיפור בביצועים.

דרך לימוד זו מניבה יחס עלות תועלת מירבי – השגת שיפור ביצועים אישיים בקורס קבוצתי!

כל משתתף רוכש ארגז כלים רב עוצמה באמצעותו יוכל להמשיך ולשפר את ביצועיו באופן עצמאי בעתיד.

הקורס מתמקד בתחומים הבאים

 • ניהול משאבים אישיים ועסקיים
 • תכנון וקבלת החלטות
 • תקשורת בינאישית ובניית צוות
 • הצגת מוצר/נושא בפני קהל
 • הכוונה ופתרון בעיות
 • תפוקה ותמיכה במטרות החברה
 • ניהול משא ומתן
 • תפקוד איכותי בתנאי לחץ

ניתן להתאים את התחומים בהם יתמקד הקורס לפי צרכי המזמין.

פרטי הקורס

 • אורך הקורס: 12 שעות ב-3 מפגשים בני 4 שעות כל אחד ובמרווח של כשבוע בין מפגש למפגש. רענון ושימור המיומנות בהפעלת הטכניקה מושגים במספר מפגשי רענון תקופתיים.
 • מספר משתתפים: בין 10 ל-16 איש.

   מכתב תודה ממנהל מכירות בבזק בינלאומי  

 • images/stories/enhanced_image_slider_3/people talk 1.jpg
 • images/stories/enhanced_image_slider_3/people talk 2.jpg
 • images/stories/enhanced_image_slider_3/people talk 3.jpg
 • images/stories/enhanced_image_slider_3/people talk 4.jpg
 • images/stories/enhanced_image_slider_3/people talk 5.jpg
 • images/stories/enhanced_image_slider_3/people talk 6.jpg
 • images/stories/enhanced_image_slider_3/people talk 7.jpg
 • images/stories/enhanced_image_slider_3/people talk 8.jpg
 • images/stories/enhanced_image_slider_3/people talk 9.jpg