תם

קורסים תם פלוס לבתי ספר

מטרות התוכנית לשילוב תרגילי מוח פלוס בבית הספר הן לספק למורים כלים ליצירת תקשורת זורמת בכיתה, להוריד את מפלס האלימות ולשפר את מיומנויות הקשב, הריכוז, והארגון. הקורס מיועד לסגל החינוכי - מורים, מורים לחינוך מיוחד, יועצים חינוכיים וכול'.

התכנית מבוססת על לימוד חווייתי של שני הכלים העקריים של תרגילי מוח פלוס, מעגלי הקשבה ותרגילי מוח ומועברת במספר שלבים.


להלן פרוט השלבים בתוכנית:
 • מפגש מבוא חוויתי עם תרגילי מוח פלוס
 • קורס ייעודי בתרגילי מוח פלוס
 • יישום תכנית לשילוב תם פלוס בבית הספר

 ממצאים משילוב בבית ספרי יסודי 


תכנית מפגש המבוא

במפגש מוצגות דוגמאות ליישום הכלים במגוון מצבים וכן תוצאות שהושגו במסגרות דומות. בנוסף, מתנסים המשתתפים בפעילות חווייתית הממחישה את עקרונות הפעולה של הכלים.

תכני המפגש:

 • הסבר תאורטי על הטכניקות - עקרונות, אופן פעולה, מפתחים ועוד
 • התנסות בעקרונות הפעולה של שני הכלים
 • הצגת עקרונות תוכנית השילוב בבית הספר

תכנית הקורס

הקורס מבוסס על יישום מעגלי הקשבה ותרגילי מוח תוך כדי למידה.

כצוות, ילמדו המשתתפים את עקרונות מעגלי הקשבה ויחוו את השפעת המעגל על גיבוש הצוות והעמקת הקשר בין הפרטים המרכיבים אותו. כפרט, ישיג כל משתתף שיפורים בביצועים אישיים בתחום בו יבחר.

בקורס ילמדו המשתתפים:

 • ליישם את עקרונות מעגלי הקשבה
 • לשלב את טכניקת תרגילי מוח ככלי לאימון קבוצתי בכיתה
 • ליישם את טכניקת תרגילי מוח כאימון אישי על עצמם ועל התלמידים
 • בניית תכנית לשלוב תרגילי מוח פלוס בבית הספר

תכנית השילוב והחונכות

תכנית השילוב של תרגילי מוח פלוס בבית הספר תיבנה על בסיס הצרכים הנקודתיים של בית הספר וצוות המורים תוך הגדרת לוחות זמנים ומדדים ברורים להצלחתה.

תוכנית החונכות תלווה את תכנית השילוב ותספק למורים ייעוץ מעשי, פרטני וקבוצתי, על בסיס ניתוחי אירוע ומציאת פתרונות לצרכים ספציפיים שיעלו בכיתות בזמן אמת. התכנית תאפשר לבית הספר, למורים ולתלמידים לעקוב אחר השינויים והשיפורים שיושגו ולרכוש נסיון ביישום התכנית במתכונת כלל בית ספרית בעתיד.

תכניות השילוב והחונכות יכללו:

 • בניית תכנית מפורטת לשילוב תרגילי מוח פלוס במערכת הלימוד של כיתות נבחרות
 • הגדרת מדדים לביצוע מעקב אחר הישגי התלמידים
 • תכנית למפגשי ייעוץ קבוצתיים ואישיים

פרוט מרכיבי התוכנית וכימות היקף שעות העבודה יעשה בשיתוף עם המוסד החינוכי ובהתאם לצרכיו.


 • images/stories/enhanced_image_slider_3/people talk 1.jpg
 • images/stories/enhanced_image_slider_3/people talk 2.jpg
 • images/stories/enhanced_image_slider_3/people talk 3.jpg
 • images/stories/enhanced_image_slider_3/people talk 4.jpg
 • images/stories/enhanced_image_slider_3/people talk 5.jpg
 • images/stories/enhanced_image_slider_3/people talk 6.jpg
 • images/stories/enhanced_image_slider_3/people talk 7.jpg
 • images/stories/enhanced_image_slider_3/people talk 8.jpg
 • images/stories/enhanced_image_slider_3/people talk 9.jpg